Intensiteti i trafikut në rrugët shtetëtore të Maqedonisë, jashtë zonave urbane është rritur.

Marketing

Në vendkalimin kufitar “Tabanovcë” për hyrje në vend pritet rreth 30 minuta, në vendkalimet tjera kufitare nga ana e Maqedonisë nuk ka më vonesa për hyrje dhe dalje nga vendi.

Qarkullimi në rrugët shtetërore është i pandërprerë dhe po zhvillohet në rrugë të thata.

AMSM rekomandon rregullim të shpejtësisë, respektim të sinjalistikës së vendosur në komunikacion dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, sidomos në rrugët nëpër lugina dhe lugina lumore ku ka mundësi për rrëshqitje të dheut.

Marketing