Kërkimi i një pagese të mirëqenies sociale kur është i punësuar mund të duket i pamundur, por ka një sërë ndihmash në dispozicion.

Marketing

Një nga këto pagesa është Pagesa e Familjeve të Punës, e cila është një shumë javore pa taksa që u paguhet punëtorëve me fëmijë.

Për të mbështetur këto familje, shumë prej të cilave janë me paga të ulëta, pagesa do të rritet me 10 euro në qershor 2022, transmeton albora.ch.

Për t’u kualifikuar, aplikantët duhet të plotësojnë disa kritere.

Aplikantët duhet të jenë punonjës dhe jo të vetëpunësuar.

Ju gjithashtu duhet të keni një fëmijë që jeton normalisht me ju ose që ju e mbështesni financiarisht.

Fëmija duhet të jetë nën moshën 18 vjeç ose midis 18-22 vjeç nëse është në arsimin ditor me kohë të plotë.

Kërkesat e tjera përfshijnë: Punoni 38 ose më shumë orë në dy javë (në çdo kombinim orësh). Ju mund të kombinoni orët javore me bashkëshortin, partnerin civil ose bashkëjetuesin për të plotësuar këtë kusht. Ju nuk mund të përdorni kohën e kaluar në vetëpunësim (ose në Punësimin në Komunitet, Tús, JobBridge ose Skemën Sociale Rurale) për të përmbushur këtë kusht.

Pagesa e familjeve të punës nuk ndikon në aplikimin tuaj të mundshëm për një kartë mjekësore./albora.ch/

Marketing