Për të kundërshtuar ndryshimet klimatike, administrata e qytetit të Cyrihut dëshiron të zëvendësojë të gjitha sistemet e saj të ngrohjes fosile deri në vitin 2035. Vlerësimet fillestare tani tregojnë se projekti mund të kushtojë rreth 104 milionë.

Marketing

Për të mbrojtur klimën, të gjitha sistemet e ngrohjes me lëndë djegëse fosile në ndërtesat e administratës së qytetit të Cyrihut do të zëvendësohen deri në vitin 2035. Qyteti pret kosto prej rreth 104 milionë CHF për këtë.

Deri në vitin 2035, emetimet e gazit serrë të qeverisë së qytetit do të reduktohen në zero neto. Furnizimi me energji i ndërtesave luan një rol vendimtar, siç njoftoi këshilli i qytetit të mërkurën, shkruan Blick-u.

Edhe 400 ngrohës duhet të ndërrohen

Objektivi i ri nënkupton një përshpejtim të konsiderueshëm në krahasim me objektivin e mëparshëm, sipas të cilit vetëm 80 për qind e sistemeve të ngrohjes duhet të kishin operuar në mënyrë neutrale ndaj CO2 deri në vitin 2050. Megjithatë, kjo nënkupton edhe shpenzime financiare shtesë prej rreth 104 milionë CHF për Immobilien Stadt Zürich.

400 ngrohës të tjerë me lëndë djegëse fosile duhet të zëvendësohen me burime alternative të nxehtësisë. Në përgjithësi, Immobilien Stadt Zürich ka rreth 1800 ndërtesa, të tilla si ndërtesa zyra dhe shkolla, qendra shëndetësore, objekte sportive ose oborre pune.

Për efekt sa më të madh, sistemet e vjetra duhet të zëvendësohen me pompa nxehtësie ose lidhje me rrjetet e ngrohjes lokale dhe qendrore para atyre të reja, ato të mëdha para atyre të vogla dhe ngrohës me vaj para ngrohësve me gaz, siç thuhet në komunikatë.

Marketing