Në termat më praktike, investimi në Zvicër mund të nënkuptojë thjesht zotërimin e një shtëpie pushimi, fillimin e një biznesi ose blerjen e aksioneve.

Legjislacioni “Lex Koller” kufizon mënyrën se si të huajt mund të blejnë pronë në Zvicër dhe zotërimi i pronës nuk i jep një personi të drejtën për një leje qëndrimi zvicerane.

Financimi është zakonisht i disponueshëm, zakonisht midis 60-80%. Normat e interesit janë shpesh të ulëta në 4% ose më poshtë.

Të huajt mund të blejnë shtëpi pushimi, por kanë nevojë për leje të posaçme për ta bërë këtë.

Kantonet dhe bashkitë mund të shtojnë kufizimet e tyre, si p.sh. lejimi i të huajve të blejnë vetëm banesa që janë tashmë në pronësi të huaj.

Të huajt nga shtetet e treta (jo të BE-së) rezidentë në Zvicër, të cilët nuk posedojnë leje C mund të blejnë një shtëpi për një familje ose banesë të zotëruar nga pronari në vendbanimin e tyre aktual pa pasur nevojë të marrin autorizim, transmeton albora.ch.

E njëjta gjë vlen edhe për blerjen e tokës për të ndërtuar, por ndërtimi duhet të fillojë brenda një viti.

Në të dyja rastet, blerësi duhet të jetojë në banesë dhe nuk mund ta japë me qira, qoftë edhe pjesërisht./albora.ch/

Marketing
Marketing