Kushtetuta zvicerane lejon këdo, përfshirë të huajt, të drejtojnë një biznes në Zvicër ose të krijojnë një kompani ose të kenë interes financiar në një të tillë.

Megjithatë, ka disa kushte: vetëm mbajtësit e një leje të vlefshme C, bashkëshorti i një mbajtësi të lejes C ose bashkëshorti i një shtetasi zviceran kanë të drejtën ligjore për të krijuar biznesin e tyre në Zvicër.

Marketing

Të gjithë personat e tjerë nuk kanë të drejtë ligjore për të krijuar biznesin e tyre. Ata duhet të dorëzojnë një kërkesë tek autoritetet përkatëse kantonale.

Një efekt pozitiv i qëndrueshëm në tregun zviceran të punës konsiderohet të jepet nëse kompania e re ose personi i vetëpunësuar kontribuon në diversifikimin specifik të industrisë së ekonomisë rajonale, ruan ose krijon disa vende pune për stafin lokal, bën investime të konsiderueshme dhe gjeneron të reja, transmeton albora.ch.

Është e mundur të krijohen këto lloj kompanish në Zvicër:

•Një degë

•Blerja e një kompanie ekzistuese në Zvicër

•Formimi i një sipërmarrjeje të përbashkët

•Formimi i një aleance strategjike

Procedura për krijimin e një biznesi në përgjithësi përfshin këto hapa:

•Krijimi i statutit në prani të noterit publik.

•Krijoni një llogari ruajtjeje për të mbajtur kapitalin e paguar

•Të depozitoni aktin e shoqërisë në regjistrin tregtar vendor për t’u bërë person juridik

•Paguani një taksë pulle – 1% të kapitalit me 1 milion CHF të parë të përjashtuar.

•Regjistrohu për TVSH

• Futja e punonjësve në skemat e sigurimeve shoqërore në nivel federal dhe kantonal.

Për më shumë rreth fillimit të një biznesi në Zvicër, ju lutemi vizitoni: Switzerland Global EnterpriseExternal

Marketing