Zvicra do të blejë 12,000 pako me ilaçin Paxlovid, Pfizer, të destinuara për trajtimin e Covid-it te pacientët me rrezik të lartë të një kursi të rëndë. Zyra Federale e Shëndetit Publik (FOPH) njoftoi sot se Konfederata dhe prodhuesi kanë lidhur një kontratë për këtë qëllim.

Marketing

Trajtimet e para qysh në maj
Trajtimet e para mund t’u administrohen pacientëve të caktuar në rrezik që në fillim të këtij muaji në qendrat përkatëse të autorizuara kantonale, specifikon shënimi. Në fazën e dytë, medikamenti me recetë mjekësore mund të shpërndahet edhe nga mjekët e familjes dhe farmacitë. Konfederata do të mbulojë shpenzimet për përdorim ambulator.

Produkti medicinal i pa miratuar ende
Aktualisht Paxlovid nuk është i aprovuar, por, në bazë të urdhëresës 3 të COVID-19, mund të përdoret për trajtimin e pacientëve tashmë gjatë procedurës së autorizimit. Aplikacioni për autorizim aktualisht është duke u vlerësuar nga Swissmedic. Ilaçi përmban dy preparate që përmbajnë substancat aktive nirmatrelvir [PF-07321332] dhe ritonavir, të cilat merren si tableta. Duhet të gëlltitet sa më shpejt që të jetë e mundur pas konfirmimit të infeksionit COVID-19.

Marketing