Këshilli Federal po gërvisht një tabu për të siguruar ekzistencën e ushtrisë dhe të mbrojtjes civile, po rishikon modelet e reja të shërbimit të detyrueshëm, një prej të cilëve parashikon edhe shërbimin e detyrueshëm për gratë.

Marketing

Për këtë qëllim, ai po shqyrton në detaje dy versione alternative të shërbimit të detyrueshëm, “detyrimin e shërbimit të sigurisë”, në të cilin do të kombinoheshin shërbimi i sotëm civil dhe mbrojtja civile dhe “detyrimi i shërbimit të orientuar nga nevojat”, në të cilin shërbimi detyrimi do të shtrihej edhe për gratë zvicerane, transmeton albora.ch.

Gjithashtu, po merret parasysh që pjesëmarrja në ditën e orientimit të ushtrisë të jetë e detyrueshme edhe për gratë. 

Sipas komunikatës së DDPS-së, sfondi është se ushtria “do të ketë vështirësi në sigurimin e numrit efektiv prej 140,000 anëtarësh të ushtrisë deri në fund të dekadës”, nëse nuk është e mundur të reduktohen ndjeshëm largimet e parakohshme. 

Mbrojtja civile është nën numrin e synuar prej 72,000 ofruesve të shërbimeve. Për këtë arsye, DDPS dhe Departamenti i Ekonomisë, Kërkimit dhe Arsimit EAER përpunuan një rishikim të Aktit të Popullsisë dhe Mbrojtjes Civile deri në mesin e vitit 2022. Përveç kësaj, në mesin e vitit 2023, DDPS do të paraqesë propozime për sigurimin e fuqisë punëtore në afat të mesëm.

Do të shqyrtohen katër variante të një rregullimi të sistemit të shërbimit të detyrueshëm. 

Detyrimi i shërbimit të sigurisë parashikon bashkimin e shërbimit civil dhe mbrojtjes civile në një organizatë të re për të siguruar “mbështetjen e personelit” të mbrojtjes civile. 

Shërbimi i detyrueshëm i bazuar në nevoja e shtrin shërbimin e detyrueshëm edhe për gratë zvicerane. Megjithatë, do të rekrutoheshin vetëm aq njerëz sa do t’i nevojiteshin ushtrisë dhe mbrojtjes civile, përkatësisht rreth gjysma e të gjithë rekrutëve meshkuj dhe femra. /albora.ch/

Marketing