Përfaqësuesit e Shqipërisë në Këshillin e Evropës i kanë dorëzuar Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës një dokument non-paper për Kosovën në formën e një dokumenti zyrtar.

Marketing

Në dokumentin, i cili iu dorëzua misioneve të përhershme tre ditë më parë, thuhet se aplikacioni i Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Evropës tashmë është mbështetur nga një numër i konsiderueshëm anëtarësh.

“Republika e Kosovës ka kënaqësinë të njoftojë se aplikacioni i saj për anëtarësim tashmë është mbështetur nga një numër i konsiderueshëm i anëtarëve të KE-së. Bisedimet e fundit me anëtarët e Asamblesë Parlamentare (PACE) gjithashtu kanë treguar mbështetje të fortë për një anëtarësim të tillë”, thuhet në dokument, ku përkujtohet se Kosovën e njohin 74 për qind të vendeve anëtare të kësaj organizate ndërkombëtare, shkruan Kosovo Online.

U theksua se kërkesa e Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Evropës nuk do të ndikojë në vendimet e shteteve që nuk e njohin Kosovën.

Anëtarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës, siç u theksua, “është plotësisht në përputhje me Statutin dhe qëllimet e kësaj organizate”. Dokumenti iu referua edhe shembullit të Zvicrës, duke thënë se është shembull që një vend që nuk është anëtar i Kombeve të Bashkuara mund të pranohet në Këshillin e Evropës.

“Qëndrimi juridik i Këshillit të Evropës asnjëherë nuk ka qenë që një shtet që nuk ka qenë ende anëtar i Kombeve të Bashkuara nuk mund të bëhet anëtar i kësaj organizate. Ndryshe, anëtarësimi i vlefshëm i Federatës Zvicerane, e cila u pranua në Këshillin e Evropa në vitin 1963 dhe jo anëtare e OKB-së, nuk do të ishte e mundur deri në vitin 2002”, thuhet në non-paper, të cilin Konsulli i Përgjithshëm i Kosovës, nepërmjet Shqipërisë, ua ka përcjellë përfaqësuesve të shumicës së misioneve të përhershme të shteteve anëtare.

Anëtarësimi në Këshillin e Evropës, thuhet më tutje, do të forconte dialogun me Serbinë dhe do të jepte “energji të re në përpjekjen për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme, e me këtë edhe paqe të qëndrueshme në këtë pjesë të kontinentit evropian”.

“Kosova mbetet e përkushtuar ndaj dialogut të udhëhequr nga BE-ja në mënyrë që të gjejë normalizim të qëndrueshëm dhe njohje reciproke me Republikën e Serbisë. Është në interesin kombëtar, por edhe në interesin e Evropës, që të jetë shembull i zgjidhjes së suksesshme të konfliktit pas gjenocidit, në një mënyrë vërtet të qytetëruar evropiane”, theksohet në këtë dokument.

Në dokument thuhet gjithashtu se situata në Evropë dhe qëndrimi i Këshillit të Evropës ka ndryshuar në mënyrë dramatike për shkak të konfliktit në Ukrainë, Rusia u tërhoq nga Këshilli i Evropës dhe u vendosën sanksione, të cilave iu bashkua edhe Kosova.

Në këtë mënyrë, Kosova u rreshtua në anën e Evropës në këtë moment vendimtar të historisë.

“Në këtë drejtim, mendimi i Drejtorisë për Këshilla Juridike dhe të Drejtën Publike Ndërkombëtare nga viti 2008 është qëndrim i bazuar në rrethanat relevante të asaj kohe dhe që atëherë kanë ndodhur shumë ndryshime thelbësore dhe relevante”, thuhet në dokument.

Mendimi i Këshillit të Evropës nga viti 2008 është shkruar para shpalljes së pavarësisë së Kosovës, e cila që atëherë është pranuar në institucionet e Këshillit të Evropës si Banka për Zhvillim e Këshillit të Evropës dhe Komisioni Evropian për Demokraci përmes Ligjit (Komisioni i Venecias).

Në dokument u theksua se shumë anëtarë të Këshillit të Evropës kanë shprehur publikisht dhe përbrenda qartë dëshirën dhe mbështetjen e tyre për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës.

Dokumenti i referohet edhe vendimit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë nga viti 2010, e cila konkludoi “se miratimi i Deklaratës së Pavarësisë së 17 shkurtit 2008 nuk ka shkelur të drejtën e përgjithshme ndërkombëtare, Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit apo kornizën kushtetuese”.

Në dokument theksohet se Kosova i plotëson të gjitha kriteret për t’u anëtarësuar në Këshillin e Evropës, ndërsa shtohet se është i vetmi vend demokratik në Evropë që ende nuk është anëtar i kësaj organizate ndërkombëtare.

“Siç parashikohet në dispozitat dhe politikat e Këshillit të Evropës, pakicat dhe grupet dhe qytetarët potencialisht të cenueshëm ose të diskriminuar do të përfitojnë më shumë nga një mbrojtje e tillë e fuqishme institucionale,” thuhet në dokumentin non-paper.

“Nuk është vetëm në interesin më të mirë të qytetarëve të Kosovës që të gëzojnë të drejta shtesë lidhur me anëtarësimin në KE. Është gjithashtu në interesin absolut jo vetëm të Këshillit të Evropës por të gjithë kontinentit që përfundimisht të mbyllet hendeku dhe të bëhet një hap i madh. drejt demokracisë, të drejtave të njeriut dhe paqes”, thuhet në dokument.

Marketing