Marketing

Janë të shumta temat e trajtuara në vitin 2021 nga Mbikëqyrësi i Çmimeve dhe që mbeten aktuale edhe këtë vit, mes tyre çmimet e kujdesit shëndetësor si tarifat spitalore dhe çmimet e barnave gjenerike dhe çmimi i gazit, i cili u rrit ndjeshëm vitin e kaluar.

Pandemia ishte një temë e prekur edhe nga Stephan Meierhans, e theksoi ky i fundit sot në një konferencë për shtyp në Bernë, për mediat zvicerane.

Çmimet e testit Covid janë ulur, por mbeten të larta

Sa i përket pandemisë, u ekzaminuan çmimet e testeve laboratorike për Sars-CoV-2 dhe kostoja e vaksinimit Covid, më pas rekomandimet formale iu drejtuan Këshillit Federal, tha Meierhans. Çmimet e analizave laboratorike më pas u ulën lehtë, por mbetën ende shumë të larta, ndërsa tarifat e sheshta për dhënien e vaksinës madje u rritën sesa u ulën, theksoi ai.

Çmimet e transportit publik mbetën të qëndrueshme pavarësisht rënies së përdoruesve

Transporti publik është ende fuqishëm i prekur nga kriza pandemike, ku, veçanërisht për transportin në distanca të gjata, rënia e përdoruesve vazhdon të ndikohet, tha zoti Prices, duke shtuar se për momentin ka qenë e mundur të garantohet stabiliteti i çmimeve.

Megjithatë nënvizoi ai, duke pasur parasysh ndryshimin e shprehive veçanërisht në nivelin e punës (home office) është absolutisht e nevojshme të propozohen oferta adekuate dhe tarifa konkurruese.

Tarifa të tepërta spitalore

Një pikë tjetër në të cilën u fokusua Meierhans ishte ekzaminimi i tarifave spitalore në sigurimet bazë. Duhej llogaritur një standard i ri kombëtar i normave të spitaleve spitalore të spitaleve akute somatike dhe klinikave psikiatrike. Në rastin e tarifave spitalore për sigurimin shëndetësor suplementar, një hetim ka treguar se këto tarifa janë të larta dhe në disproporcion me kostot aktuale shtesë për shërbime shtesë.

 “Ka indikacione të qarta se tarifat në sektorin e sigurimeve suplementare janë të tepruara në të gjithë Zvicrën,” tha ai.

Prandaj ne duhet të veprojmë sa më shpejt të jetë e mundur. Mbikëqyrësi i Çmimeve është në kontakt të ngushtë me sektorin përkatës dhe FINMA në këtë drejtim.

Ilaçet gjenerike janë gjithmonë shumë të shtrenjta

Ilaçet mbeten një pikë e lënduar: sipas një krahasimi të përditësuar të çmimeve të barnave gjenerike, çmimet zvicerane janë qartësisht të tepërta, tha mbikëqyrësi i çmimeve.

Krahasuar me 15 vende referencë, mesatarisht gjenerikët më të lirë nga 20 përbërësit aktivë me patenta të skaduara me qarkullimin më të lartë janë më shumë se dy herë e gjysmë më të shtrenjta (+ 165%), ndërsa ilaçet origjinale me patenta të skaduara kushtojnë 64% më shumë.

Futja e një sistemi efektiv të çmimeve referencë mund ta kishte zgjidhur këtë problem, por Parlamenti e ka refuzuar për momentin prezantimin e tij. Prandaj tani është e nevojshme që të zhvillohen me shpejtësi modele alternative dhe sisteme nxitëse të paktën për të zbutur sa më shpejt problemin e çmimeve.

Çmimi i gazit u rrit ndjeshëm

Rritja e madhe e çmimit të gazit vitin e kaluar bëri që atëherë mbikëqyrësi i çmimeve të kërkonte shpjegime: kompanitë në fjalë e justifikuan këtë rritje me rritjen e kostove për furnizimin me gaz natyror. Sqarimet janë ende në vazhdim.

Marrëveshje me Postën Zvicerane

Price Monitor ka arritur një marrëveshje me Sëiss Post për një paketë çmimesh dhe masash, të cilat së bashku nuk duhet të kenë ndikim në rezultatin e kompanisë, në fushën e parcelave dhe postës letre për vitin 2022 dhe 2023. Komponenti kryesor është avantazhet tarifore për SME-të në dërgimin e parcelave. Nga ana tjetër, tarifa e postës së letrave për postën A dhe B është rritur lehtë. Mister Prices, megjithatë, hodhi poshtë një rritje të çmimeve të parcelave postare.

Shërbimet e furnizimit dhe asgjësimit në komuna

Meierhans ishte gjithashtu shumë aktive në fushën e prokurimit dhe shërbimeve komunale të asgjësimit. Është rritur sërish numri i projekteve tarifore që i janë paraqitur për opinion: ka analizuar gjithsej 102 taksa për furnizimin me ujë, 81 për largimin e ujërave të zeza dhe 82 për mbetjet.

Shërbimet financiare

Në sektorin e shërbimeve financiare, u ekzaminua modeli tarifor i Worldline / Six Payment Services AG (“SIX”) për kartat e reja të debitit VISA (VPAY dhe Visa Debit) dhe MasterCard Debit, u vu re, tregoi Meierhans, transaksionet e vogla janë dukshëm më të lira se shumat fikse të debitit./albora.ch/

Marketing