Ekzistojnë dy lloje të njohjeve: njohja profesionale, e cila kërkohet për ushtrimin e profesioneve të caktuara dhe njohja akademike, për t’u pranuar në universitet.

Në Zvicër ka profesione të rregulluara dhe të parregulluara. Ky dallim është i rëndësishëm për njohjen profesionale të kualifikimeve të huaja.

Ndërsa e para përcakton kërkesat për punësim, e dyta përcakton përmbajtjen dhe kursin e një praktike, transmeton albora.ch.

Marketing

Disa profesione janë të rregulluara në Zvicër, kështu që për ushtrimin e tyre kërkohet një diplomë e njohur zyrtarisht. Profesionet e rregulluara përfshijnë, për shembull, mjek, inxhinier civil, specialist shëndetësor, mësues, psikolog, avokat ose shofer taksie.

Për profesionet e rregulluara duhet të aplikohet një procedurë njohjeje. Kjo vendos për ekuivalencën e të huajit me diplomën ose ID-në zvicerane. Pas përfundimit me sukses, autoriteti lëshon ekuivalencën,
megjithatë, ajo nuk lëshon asnjë letërnjoftim apo diplomë zvicerane.

Ndërsa në parim, nuk kërkohet njohje nga një organ zyrtar për ushtrimin e profesioneve të parregulluara. Profesionet e parregulluara përfshijnë: kimistë, stilistë, hotelierë, restauratorë, gazetarë, shitës dhe aktorë./albora.ch/

Marketing