Këshilli Federal i Zvicrës paraqiti çështjet e mëposhtme në raundin tjetër të referendumeve mbarëkombëtare, që do të zhvillohet më 25 shtator:

Marketing

* Nisma popullore “Jo bujqësisë intensive në Zvicër”
* Dekret federal për financimin shtesë të pensionit të pleqërisë duke rritur Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH)
* Amendamenti i ligjit federal për sigurimin e pleqërisë dhe të të mbijetuarve
* Amendamenti i ligjit federal për tatimin në burim
Local paralajmëron se do t’i shpjegojë këto çështje në detaje në një artikull të ardhshëm.

Zviceranët votojnë katër herë në vit.

Foto: Pixabay

Marketing