Vetëm disa të përzgjedhur do të marrin leje pune nga sistemi i kuotave.

Marketing


Sektorë të caktuar të tregut zviceran të punës vuajnë nga një mungesë pothuajse kronike e punonjësve. A mund ta zgjidhë problemin lejimi i më shumë banorëve jo-BE për të punuar në vend?
Më shumë se 100,000 vende të lira duhet të plotësohen në Zvicër, sipas një studimi të fundit të Manpower, i cili zbuloi se “punëtorët e kualifikuar mbeten një mall i rrallë” në vend, shkruan the local transmeton Albora.ch.

Kjo situatë përshkon sektorë të ndryshëm, duke përfshirë kujdesin shëndetësor, mikpritjen, teknikën, transportin, ndërtimtarinë dhe degë të tjera.

Kësaj i shtohet edhe fakti se një numër në rritje i njerëzve zgjedhin të punojnë me kohë të pjesshme dhe jo me kohë të plotë, duke krijuar boshllëqe të mëtejshme në tregun e punësimit.

Mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar e kombinuar me prirjen në rritje drejt punës me kohë të pjesshme “është pengesa më e madhe” për rritjen e ekonomisë së vendit, sipas Valentin Vogt, president i Shoqatës së Punëdhënësve Zvicerane.

Ai vlerëson se rreth 300,000 punëtorë shtesë nevojiten për të nxitur tregun aktual të punës; përndryshe, “prosperiteti i Zvicrës do të vuajë”.

Ndër masat që Vogt propozon në nivel politik për të parandaluar këtë skenar është lejimi i më shumë emigrantëve që të vijnë në Zvicër duke rregulluar më mirë shpërndarjen e kuotave të caktuara për të huajt nga vendet e treta.


Si funksionon sistemi i kuotave?

Ndryshe nga njerëzit nga shtetet e BE/EFTA, të cilët kanë qasje pothuajse të pakufishme në tregun e punës të Zvicrës, njerëzit nga jashtë Evropës kanë më shumë pengesa për të kapërcyer në lidhje me lejet e punës.

Arsyeja është se lejet për këtë grup të huajsh i nënshtrohen kuotave strikte.

Për disa vitet e fundit, qeveria ka lëshuar të njëjtin numër kuotash – 8,500 gjithsej – për njerëzit që jetojnë në vende të ndryshme nga ato brenda Bashkimit Evropian, ose në Lihtenshtajn, Norvegji dhe Islandë. Tre të fundit u jepen të njëjtat të drejta si qytetarët e BE-së.

Nga 8500 leje, 4500 persona përfitojnë leje B dhe 4000 leje L. (Leja C mund t’u jepet vetëm atyre që kanë jetuar në Zvicër për periudha që variojnë nga pesë deri në 10 vjet).

Rregulla disi të ndryshme, megjithatë, zbatohen për qytetarët e Mbretërisë së Bashkuar.

Shtetasit britanikë përfitojnë nga kuota të veçanta: 3,500 leje gjithsej, nga të cilat 2,100 janë leje B dhe 1,400 L leje.

Megjithatë, ky kufizim nuk zbatohet për britanikët që ishin zhvendosur në Zvicër përpara përfundimit të periudhës së tranzicionit të Brexit (31 dhjetor 2020) – ata do të ruajnë të gjitha të drejtat e tyre ekzistuese për qëndrim dhe punësim.

A do të rrisë Zvicra kuotat për punëtorët joevropianë, siç sugjeroi Vogt?

Ne nuk e dimë këtë tani.

Ajo që ne dimë, megjithatë, është se, sipas Sekretariatit Shtetëror për Migracionin (SEM), “pranimi i shtetasve të shteteve të treta në tregun zviceran të punës lejohet vetëm nëse është në interes të Zvicrës dhe ekonomisë zvicerane. e tërë.”

“Në secilin rast, merren parasysh situata mbizotëruese e tregut të punësimit, rritja ekonomike afatgjatë dhe aftësia e shtetasit të huaj për t’u integruar,” shtoi SEM.

Kjo do të thotë se nëse mungesa e fuqisë punëtore vazhdon deri në pikën që, siç tha Vogt, të ndikojë në ekonominë dhe prosperitetin e Zvicrës, qeveria mund të rrisë kuotat për qytetarët e vendeve të treta, por vetëm nëse nuk mund të gjendet asnjë punonjës zviceran ose nga BE/EFTA për të mbushur vendin vakant. pozicion.

A mund të aplikoni gjithsesi për një leje të vendit të tretë?

Po, por shiriti është vendosur shumë lart.

Ju mund të aplikoni “vetëm nëse jeni shumë i kualifikuar, d.m.th. nëse jeni menaxher, specialist ose profesionist tjetër i aftë”, sipas SEM.

“Kjo do të thotë, në thelb, që ju duhet të keni një diplomë nga një universitet ose një institucion i arsimit të lartë, si dhe një numër vitesh përvojë pune profesionale.”

Dhe, ju duhet të keni një ofertë pune në Zvicër tashmë të rreshtuar – domethënë, dikush që mund të vërtetojë se dëshiron t’ju punësojë dhe nuk mund të gjejë një kandidat të përshtatshëm nga mesi i aplikantëve zviceranë ose të BE / EFTA.

Së fundi, ju “duhet të shpjegoni dhe dokumentoni pse pranimi juaj është në interesin e përgjithshëm ekonomik”.

Siç thamë, shiriti është i lartë.

Marketing