Gjithnjë e më shumë të moshuar bëhen viktima të dhunës. Në vitin 2021, numri i rasteve të abuzimit dhe keqtrajtimit të raportuar në Zyrën e Pavarur të Ankesave për të Vjetër u rrit me 23%.

Marketing

Problemi prek 300,000 njerëz çdo vit. Madje, organi nënvizon në një shënim të sotëm, më pak se 5% e rasteve njoftohen në agjenci të specializuara.

UBA u kontaktua 604 herë vitin e kaluar dhe gjeti 382 situata konflikti dhe 99 situata dhune. Ajo që ndodh privatisht mbetet edhe më shpesh e fshehur në kohë krize apo pandemie.

Zyra thekson rëndësinë e ndërgjegjësimit për këtë çështje. Sa më shumë të flitet për këtë temë, aq më shumë raste raportohen dhe aq më shpejt mund të ndihmohen të moshuarit e prekur.

Janë raportuar 53 keqtrajtime dhe abuzime dhe në shumicën e rasteve kanë të bëjnë me gra mbi 80 vjeç. Shumë abuzime ishin psikologjike, duke përfshirë poshtërime, kërcënime, mungesa emocionale, kritika rraskapitëse, ditë heshtjeje dhe qortime të rënda. Duhet të theksohet se këto nuk janë gjithmonë vrazhdësi vullnetare: ndonjëherë ato mund të shkaktohen nga qëllime të mira, për shembull nga njerëz tepër mbrojtës.

Të moshuarit janë gjithashtu të neglizhuar shpesh: ka pasur 46 situata të neglizhencës. Kujdesi për ta në shtëpi është me të vërtetë kërkues dhe ndihma shpesh ofrohet pa përgatitje dhe trajnim të mjaftueshëm.

UBA saktëson se incidentet që dalin në sipërfaqe nuk janë domosdoshmërisht aq të rënda sa të kërkojnë ndërhyrjen e policisë apo të përbëjnë krim. Ndonjëherë, të moshuarit thjesht bëhen aq të varur nga të tjerët saqë marrëdhëniet, qoftë në çift apo me fëmijë, përkeqësohen, duke çuar në abuzim psikologjik./albora.ch/

Marketing