Sipas statistikave të reja, 9.1% e të dënuarve u vendosën në një institucion privat, si klinikë psikiatrike, shtëpi rezidenciale ose institucione të kujdesit të veçantë.

Marketing

Jo të gjithë shkelësit në Zvicër e vuajnë dënimin me burg. Në fund të muajit mars 2022, nga 6.945 personat e dënuar me burgim, 633 ndodheshin në një institucion jo-pesëkalimi. Këto vendosje justifikohen për arsye mjekësore, siç janë sëmundjet psikologjike ose kujdesi i veçantë i kërkuar nga të burgosurit e moshuar. Këto objekte jo-burg përdoren gjithashtu në disa raste për t’u përgatitur për lirim me kusht.

Shifrat u publikuan për herë të parë të enjten nga Qendra Zvicerane e Kompetencës në Ekzekutimin e Sanksioneve Penale. si pjesë e një nisme për monitorimin e privimit të lirisë. Ky segment i popullsisë së burgosur deri më tani ishte lënë jashtë statistikave zyrtare.

Shumica vuajnë nga çrregullime të rënda mendore me 498 të mbajtur në një institucion jo-burg, krahasuar me 340 në burg për të njëjtën arsye. Varësia është gjithashtu një nga arsyet e mbajtjes së tyre në ambiente të tilla private: 91 persona ndodheshin në një klinikë apo qendër trajtimi krahasuar me 37 në burg.
 

Marketing