Në Gjermani, në vitin 2021, më shumë se gjysma e të rinjve të moshës 15 deri në 24 vjeç jetonin me të ardhurat e prindërve ose anëtarëve të tjerë të familjes. Tridhjetë vjet më parë, situata ishte ende ndryshe.

Marketing

Sipas shifrave zyrtare, prindërit i financojnë fëmijët e tyre gjithnjë e më gjatë. Siç raportoi Zyra Federale e Statistikave në Ditën Ndërkombëtare të Rinisë, pak më shumë se një në dy persona (51 përqind) të moshës 15 deri në 24 vjeç vareshin kryesisht nga prindërit ose kujdestarët e tyre, anëtarët e tjerë të familjes së tyre për të mbajtur veten. 38% e të rinjve e sigurojnë jetesën kryesisht vetë.

Tridhjetë vjet më parë, ishte pikërisht e kundërta: në vitin 1991, më shumë se gjysma e të rinjve e financonin vetë jetesën dhe vetëm 40% e financonin atë nëpërmjet të afërmve.

7.5% nuk ndjekin trajnime ose nuk punojnë

Fakti që relativisht shumë të rinj janë të varur nga shërbimet publike reflektohet edhe në përqindjen e të rinjve të moshës 15 deri në 24 vjeç. Vitin e kaluar, një në dhjetë të rinj (10.4%) i kishte të ardhurat kryesore nga shërbimet publike. Në këtë grup ka edhe shumë persona që nuk ndiqnin as shkollën, as ndiqnin ndonjë formim profesional dhe as punonin. Pjesa e tyre u rrit në 7.5 për qind gjatë krizës së koronas, pasi arritën nivelin më të ulët të dhjetë viteve në 2019 (5.7 për qind).

Mundësi të mira në tregun e punës

Mechatroniker Siemens Azubi Auszubildender Technik Flash-Galerie

Sipas statistikave, zhvillime pozitive ka përsa i përket papunësisë së të rinjve në Gjermani. Në vitin 2021, në Gjermani ishte e papunë 6,9 për qind e popullsisë së punës të moshës 15 deri në 24 vjeç, ndërsa në Bashkimin Europian kjo kuotë ishte 16,6 për qind, më shumë se dyfishi. Prandaj, në vitin 2021, Gjermania ishte, si në vitet e mëparshme, vendi i BE me papunësinë më të ulët të të rinjve.

Pothuajse një e treta e të rinjve të punësuar (29.2 për qind) në Gjermani, megjithatë, janë të angazhuar në të ashtuquajturat kontrata jo tipike. Këto përfshijnë punë me kohë të pjesshme, punë me afat të caktuar, punë të përkohshme ose punë me të ardhura të ulëta.

Marketing