Legjislacioni zviceran ka mbetur prapa në luftën kundër pastrimit të parave dhe “rrallë parashikon zhvillime në nivel ndërkombëtar”, ka paralajmëruar Zyra Federale Zvicerane e Auditimit (SFAO).

Marketing

Auditimet e SFAO kanë “zbuluar dobësi dhe, si rrjedhim, rreziqe financiare dhe reputacioni për autoritetet zvicerane”, tha zyra në një raport lëshuar të hënën.

SFAO thekson veçanërisht ngadalësinë e gjykatave që merren me rastet e krimeve ekonomike dhe “efektin e ulët pengues të sanksioneve penale dhe kostove ligjore”, pasi kompanitë paguajnë një shumë maksimale prej 5 milionë CHF (5.2 milionë dollarë).

Ai gjithashtu u bën thirrje autoriteteve që zbulojnë anomalitë të përmirësojnë raportimin e tyre në Zyrën e Raportimit të Pastrimit të Parave(MROS). Ky është një organ federal përgjegjës për marrjen dhe analizimin e raporteve të aktiviteteve të dyshimta në lidhje me pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe paratë me origjinë kriminale, dhe përcjelljen e tyre tek agjencitë e zbatimit të ligjit nëse është e nevojshme.

Raporti i SFAO tregon për pasuritë e paluajtshme si një sektor ku nevojitet më shumë mbikëqyrje. Sektori i pasurive të paluajtshme është ende një vend tërheqës për të futur fonde me origjinë të paligjshme në qarkun ligjor financiar, thotë ai.

Kritikët e përmendur në auditimet e SFAO-s vunë në dukje edhe zbrazëtitë në sektorin e mallrave, veçanërisht blerjen e materialeve për shkrirje, e cila është pjesërisht e përjashtuar nga monitorimi i origjinës së lëndëve të para. Kontrolli aktualisht është i kufizuar në verifikimin e tregtisë së shufrave të arit tashmë të rafinuar.

Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm (ZAP) tha se ndante shqetësimet e SFAO. Ai theksoi se sfidat po ndryshojnë si rezultat i ngjarjeve aktuale si lufta në Ukrainë dhe bëri thirrje për reflektim themelor nëse kuadri ligjor që rrethon sekuestrimin e aseteve është një zgjidhje e mjaftueshme.

Marketing