Nëse planifikoni të largoheni nga Zvicra për një kohë, është mirë të siguroheni që qëndrimi jashtë vendit të mos ndikojë në rezidencën tuaj. Kjo është ajo që duhet të dini, shkruajnë mediat zvicerane, përcjell Albora.ch.

Marketing

Edhe nëse jetoni dhe punoni përgjithmonë në Zvicër, mund të dëshironi të largoheni nga vendi për një periudhë kohe për të punuar, studiuar ose thjesht për të udhëtuar.

Nëse keni nënshtetësi zvicerane, sigurisht që nuk është problem, por nëse nuk jeni shtetas, atëherë periudha të gjata larg mund të ndikojnë në qëndrimin tuaj.

L, B apo C?

Sa kohë mund të jetoni në të vërtetë jashtë vendit varet nga lloji i lejes zvicerane që keni.

Kushdo që ka një leje qëndrimi afatshkurtër L mund të largohet nga vendi jo më shumë se tre muaj.

Megjithatë, kini kujdes, pasi këto leje zakonisht jepen deri në një vit, dhe tre muajt janë një periudhë totale – kështu që për shembull nëse udhëtoni shumë për punë, duhet të mbani një numërim dhe të siguroheni që nuk e keni tejkaluar 90 ditë (tre muaj) në total.

Ju keni më shumë liri veprimi me lejet e qëndrimit B dhe C: mund të qëndroni jashtë deri në gjashtë muaj në vit.

Nga të dy, C, e cila u jepet të huajve të përhershëm ose ‘të vendosur’, u jep mbajtësve të tyre më shumë të drejta gjithëpërfshirëse, përfshirë qëndrimin jashtë vendit.

Për shembull, nëse planifikoni të largoheni nga vendi për më shumë se gjashtë muaj (por jo më shumë se katër vjet), atëherë keni mundësinë ta vendosni lejen ‘në pritje’ – kjo është veçanërisht e dobishme për njerëzit që duan të studiojnë në një universitet jozviceran.

Ju duhet ta kërkoni këtë pezullim nga autoritetet tuaja kantonale me shkrim, duke shpjeguar arsyet pse planifikoni të qëndroni jashtë vendit për një periudhë më të gjatë se sa lejohet.

Nëse thjesht largoheni për më shumë se gjashtë muaj pa ‘ngrirë’ lejen tuaj, atëherë ajo do të skadojë në kohën e duhur dhe do t’ju duhet të ri-aplikoni për të sipas kushteve të zakonshme të pranimit.

Njoftoni kantonin

Nëse vendosni të largoheni, mos i paketoni valixhet dhe mos dilni si hajdut në mes të natës.

Ju duhet të njoftoni Zyrën lokale të Popullsisë ((Einwohnerkontrolle / Contrôle des habitants/ Controllo abitanti) për largimin tuaj dhe të plotësoni çdo dokument të kërkuar.

Po mbajtësit e lejes S?

I dhënë ekskluzivisht ukrainasve që kanë ikur nga lufta në vendin e tyre, ky status special u lejon refugjatëve të udhëtojnë jashtë vendit “nëse udhëtimi nuk i kalon 90 ditë brenda një periudhe prej 180 ditësh”, sipas Sekretariatit Shtetëror për Migracionin (SEM).

Sa i përket udhëtimit në Ukrainë, ai nuk duhet të kalojë 15 ditë në tremujor, ose SEM mund të “revokojë statusin e mbrojtjes së përkohshme në Zvicër”.

Marketing