Fondet e kompensimit TË AHV/AI/IPG u mbyllën në vitin 2021 me një rezultat të mirë, kthimi neto i investimeve ishte 5.28%.

Marketing

Në total, pasuritë nën administrim u rritën në CHF 40.88 miliard, krahasuar me CHF 38.54 miliardë në fund të 2020.

Megjithë krizën shëndetësore, 2021-a u shënua nga rimëkëmbja ekonomike, raporton ticinonews, përcjellë albora.ch.

Aksionet në bursë janë rritur. Kjo gjendje ka ndikuar pozitivisht në rezultatet e tre fondeve.

Pragu u reduktua në 30% gjatë vitit. Megjithatë, rezultati i mirë i 2021 dhe viteve të mëparshme nuk është i mjaftueshëm për të ruajtur financimin e fondeve të

kompensimit të AHV dhe DI.
Për shkak të ndryshimeve demografike, hendeku midis të ardhurave dhe shpenzimeve po rritet çdo vit. Bilanci financiar i të dy fondeve mbetet i pasigurt./albora.ch/.

Marketing