NGA SOT, punonjësit e policisë kroate mbledhin gjoba për kundërvajtje rrugore përmes aparateve POS. MPB-ja konfirmoi për RTL se 134 transaksione me vlerë 81,200.50 HRK ishin ngarkuar deri në orën 15:00. Fjala është për të gjitha penalitetet nga sfera e punës së policisë, jo vetëm në trafikun rrugor. 

Marketing

Ministria bleu 600 pajisje POS të shpërndara ndërmjet departamenteve të policisë në të gjithë Kroacinë, shkruan Index.hr. Policët me motoçikleta, patrullat e policisë, varkat patrulluese, por edhe pikat kufitare ndërkombëtare dhe stacionet policore do të kenë pajisje POS.

“Duke braktisur mbledhjen e gjobave në para, Ministria e Brendshme përmbush rekomandimet e Raportit të Raundit të Pestë të Vlerësimit të GRECO-s, një organ ekspert i Këshillit të Evropës i specializuar në parandalimin e korrupsionit, me të cilin përmirëson kontrollin. dhe mbikëqyrjen e sistemit ekzistues të pagesës së gjobave për punonjësit e policisë, dhe ndikon në uljen e rreziqeve korruptive në polici”, njofton MPB.

Pagesa e gjobës përmes pajisjes POS

Nëse një qytetar e paguan gjobën nëpërmjet aparatit POS në vendin ku është kryer kundërvajtje, do t’i dorëzohet një vërtetim se gjoba dhe shpenzimet e procedurës janë paguar. 

“Duke paguar gjobë në vendin ku është kryer vepra për kundërvajtje për të cilën është paraparë vetëm gjobë deri në 2000 HRK për personin fizik dhe personin përgjegjës në personin juridik, deri në 5000 HRK për të pandehurin, personi fizik, zejtari dhe personi fizik që ushtrojnë një veprimtari tjetër të pavarur dhe deri në 15.000 HRK për personin juridik dhe personat e barabartë me të, masa e gjobës zvogëlohet për gjysmën e shumës”, sqaron MPB për RTL.

Në rast se një qytetar dëshiron të paguajë një gjobë në vendin e krimit, por nuk mund ta bëjë këtë për shkak se nuk ka kartë me vete ose për ndonjë arsye tjetër, punonjësi i policisë i dorëzon shoferit një njoftim për shkeljen e kryer.

Foto: WIkipedia

Marketing