Në një grafikë, të cilën e ka publikuar Instituti GAP, janë renditur 10 vendet partnere të Kosovës në tregti për eksport dhe import.

Marketing

Vendi ku Kosova eksporton më së shumti janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që përbëjnë 15.09 për qind të eksportit të përgjithshëm në një vit.

Ndërkaq, Kosova importon më së shumti nga Turqia, sipas të dhënave të Doganës. Përgjatë vitit 2022, Kosova ka importuar në vlerën prej 839.2 milionë eurove prej Turqisë.

Vendet e tjera në të cilat ka eksportuar Kosova janë Maqedonia, Shqipëria, Gjermania, Zvicra, Serbie e të tjera.

Ndërkaq pas Turqisë, më së shumti ka importuar nga   Gjermania, Kina, Serbia, Greqia…

May be an image of text that says "SHBA Top 10 partnerët tregtarë të Kosoves gjatë vitit 2022 Eksport (131.1 Maqedonia Veriut €) 15.09% Turqia (117.8 mil. Shqiperia 13.56% Import (100.7 mil. Gjermania Gjermania 11.59% (839.2 mil. (81.9 mil. 4.98% Kina (605.2 mil 9.43% Zvicra 10.80% (64.3 mil. (545.6 mil 7.40% Serbia Serbia 9.74% (60.7 mil. (371.6 mil 6.63 6.98% Greqia (307.9 mil. 5.49% Maqedonia Veriut Mali (281.2 mil. 5.02% Italia Sllovenia (271.4 mil. 3.42 4.84 Turqia Shqiperia (255.3 mil. 2.72% 4.56% Sllovenia Burimi: Dogana Kosovës (243.7mil. 4.35% Arabia Saudite (86.2 mil. 雪 3.88%"
Marketing