Komisioni Evropian propozon një sërë rregullash të reja për konfiskimin dhe shitjen e aseteve të gazetarëve rusë dhe sanksionimin e atyre që shkelin sanksionet

Marketing

Komisioni Evropian paraqiti të mërkurën një propozim për rregulla të reja që do të lejonin konfiskimin dhe shitjen e aseteve të oligarkëve rusë dhe një propozim për të përfshirë shkeljet e sanksioneve në listën e krimeve në BE. Sipas direktivës së propozuar, prona do t’u konfiskohet individëve dhe personave juridikë që shkelin ose anashkalojnë sanksionet dhe atyre që janë të përfshirë në aktivitete kriminale.

Qëllimi i direktivës është të sigurojë që krimi të mos shpërblehet duke konfiskuar pasurinë e fituar në mënyrë të paligjshme dhe të zvogëlojë shanset që autorët të kryejnë krime të reja. Rregullat e propozuara do të zbatohen gjithashtu për shkeljet e sanksioneve dhe duhet të sigurojnë monitorim efektiv, ngrirje, menaxhim dhe konfiskim të të ardhurave nga shkeljet e sanksioneve.

Thyerja e makinës ruse

Që nga fillimi i luftës në Ukrainë, BE-ja ka vendosur sanksione kundër individëve nga Rusia dhe Bjellorusia. Komisioni thekson se ngrirja e pasurive të oligarkëve rusë dhe individëve të tjerë të lidhur me agresionin është çelësi për të thyer makinën ruse të luftës. “Prandaj është thelbësore të përshpejtohen përpjekjet për monitorimin dhe identifikimin e këtyre pasurive, pasi ato shpesh mbikëqyren nga struktura shumë të ndërlikuara të ngritura për të maskuar pronarët e vërtetë,” tha komisioni.

Oligarkët që përpiqen të shmangin ngrirjen e pronave të tyre vendosin të fshihen ose të mbulojnë gjurmët e tyre. Për shembull, duke marrë një jaht në ujërat ndërkombëtare, duke transferuar pronësinë e pronës së sanksionuar te një palë e tretë që nuk është e sanksionuar, ose nëpërmjet kompanive mashtruese. Ata ndihmohen në këtë nga zbrazëtitë ekzistuese ligjore në ligj, pasi rregullat për shkeljen e masave kufizuese të BE-së ndryshojnë midis Shteteve Anëtare.

Dy ligje të propozuara

Prandaj, Komisioni propozoi dy ligje. E para është shtimi i shkeljeve të masave kufizuese të BE-së në listën e krimeve të BE-së. E dyta ka të bëjë me rregullat e reja të forcuara për kthimin dhe konfiskimin e pronave, të cilat përveçse do të kontribuojnë në zbatimin e masave kufizuese të BE-së, do të kenë një ndikim të fortë në luftën kundër krimit të organizuar.

Sipas propozimit për një direktivë, shtetet anëtare do të duhet të ngrenë zyra për të menaxhuar asetet e ngrira në mënyrë që të sigurojnë që ato të mos humbasin vlerën gjatë procedurave penale. Propozimi parashikon mundësinë e shitjes së aseteve të ngrira përpara konfiskimit.

Foto: Pixabay / Screenshot

Marketing