KEDS ka bërë të ditur se më 6 shkurt të këtij viti do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona të vendit.

Sipas njoftimit, ndërprerja e rrymës do të ndodh për shkak të punimeve në rrjet,

Marketing

Punimet do të kryhen nga ekipet e KEDS ndërsa janë të domosdoshme për siguri të sistemit.

Njofimi i plotë:

06.02.2023

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit
Prishtinë

1.
NS 35/10kV Fushë-Kosova do të ndërprehet:
LP 10kV LP 10 [kV] –J26 Fabrika e Ushqimit të Kafshëve (kodi: 15018011) prej orës 10:00 deri në ora 15:00
Vendet: Fabrika e Ushqimit te Kafshëve.
Arsyeja: Shkyçe për siguri – dislokimi i kabllove, punimi i lidhëses.

Prizren

1.
NS 110/35/10 kV Theranda do të nderprehet:
LP 10kV Shiroka (kod: 32000019)prej orës 08:00 deri në ora 11:00
Vendet: Fshati Shirokë, një pjesë e rrugës 560 Brigada 123, Sopije dhe Dubravë.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri, ndërrimi i shtyllës së tensionit të mesëm në fshatin Sopije.

Gjakovë

1.
NS TS 110/10(20)kV Gjakova 2 do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] Ura Terezive (kodi: 81000004) prej orës 11:00 deri në ora 14:00
Vendet: fshatrat: Damjan (një pjesë), Fshaj Kushavec, Muhadër, Pnish, Rogovë, Smaq dhe Ujëz.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri, kalimi i disa TS nga Dalja 10 kV Ura e Terzisë në Daljen 10 kV Xërxë.

2.
Nga NS 35/10[kV] Xërxa do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] Xërxa (kodi:82081003) nga ora 12:00 deri në ora 15:00
Vendet: Fshati Xërxe.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri, kalimi i disa TS nga Dalja 10 kV Ura e Terzisë ne Daljen 10 kV Xërxë.

Ferizaj

1.
NS 35/10(20) [kV] Magure do të ndërprehet:
NS 10/0.4[kV] Harilaq i Vogël (Shkolla) (kodi: 41048003058) nga ora 10:30 deri 15:30
Vendet: Harilaq te Shkolla.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri, punime në NS Harilaq i vogël (shkolla) në tensionin e mesëm dhe të ulët.
Vërejtje: Në NS 10/0.4 [kV] Harilaq i (shkolla) Vogël do të shkyçet vetëm ajo dalje 0.4 [kV] në të cilën punohet.
2.
Nga TS 110/35/10kV Bibaj H04 – do të ndërprehet:
NS 35/10kV Shtërpce (kodi 400440) – H02 dhe pa tension mbesin të gjitha daljet 10kV dhe 4 dalje 35kV të HC Matkos Group (kodi 400442,400443, 400444,400445) prej orës 10:00 deri në ora 12:00.
Vendet: Shtërpcë dhe një pjesë e fshatit Berevce, Brezovica, Jazhince, Sevce, Vërbeshtica dhe Vikendicat, Fabrika në Shtërpcë, Biti e Epërme, Biti e Poshtme, Brod, Drajkovce (një pjesë), Firajë, Gotovushë, Shushice dhe Viqë, Narcisi, Molika në Brezovicë dhe Vikendicat në Sharr, Berevcë dhe Brezovicë.
Pa tension mbesin: HC – Brezovicë – Matkos Group dhe HC – Viçë – Matkos Group.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri, rregullim i urës 35kV në hyrje të nënstacionit dhe stublinës se mesme.

06.02.2023
Punime nga pala e tretë

Gjakovë

1.
TS 110/ 35/10[kV] Rahoveci do të ndërprehet:
Dalja – LP 10[kV] Bizneset (kodi:82000020) nga ora 09:00 deri në orën 16:00
Vendet: rrugët: 486 Xhelal Hajda-Toni, 487 UÇK-së, 488 Mizair Isma, 489 Avdullah Bugari, 491 Vëllezërit Frashëri, 493 Hasan Prishtina, 502 Sylejman Vokssi (2 konsumatorë), 539 Haxhi Zeka, 547 Tafil Zyberi, 551 Edit Durham, 557 Bekim Sylka (1 konsumator) dhe fshati Zatriq (8 konsumatorë).
Arsyeja: Punët që duhet të kryhen sipas pëlqimi elektro-energjetik dhe projektit te aprovuar, si dhe rekomandimeve nga komisioni i pranimeve teknike.

Ferizaj

1.
NS 110/35/10 [kV] Ferizaj 1 do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] Fshatrat (kodi: 40000002) prej orës 09:00 deri në ora 16:00
Vendet: rrugët: Dardania, Haki Braha (1 konsumator), Mirosalë, Mirosalë lagjëja Bytyqi, Dedaj dhe te Shkolla, Rexhep Bislimi (1 konsumator), fshatrat: Sojevë, Dardani dhe Zllatar.
Arsyeja: Punët që duhet të kryhen sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe projektit të aprovuar.

Marketing