Nëse keni një kohë që jetoni në Zvicër, e dini se ky është një vend rregullash dhe rregullash (të shkruara dhe jo) që nuk duhet t’i shkelni kurrë.
Ju mund të besoni se disa nga gjërat që njerëzit në Zvicër pritet të bëjnë, qoftë me ligj apo me konventë, janë shumë strikte ose krejtësisht të çuditshme, veçanërisht nëse jeni mësuar t’i bëni ato ndryshe në vendin tuaj, shkruan the local transmeton Albora.ch.

Por fakti është se Zvicra punon në mënyrë mjaft efikase dhe është aq mirë e organizuar pikërisht sepse njerëzit ndjekin rregullat – pavarësisht nëse janë dakord me to apo jo.

Këto janë disa që nuk duhet t’i thyeni kurrë:

Hedhja/riciklimi i gabuar i plehrave

Zvicra është një nga 10 ricikluesit më të mirë në botë, dhe nëse jetoni këtu, me siguri tashmë e keni marrë sistemin; nëse jo, atëherë duhet.

Kjo sepse hedhja e mbeturinave këtu është një çështje serioze. Sa serioze? Vetëm shikoni se çfarë thotë ligji.

Pothuajse në të gjitha qytetet dhe fshatrat, mbeturinat duhet të ndahen dhe të vendosen në thasë të posaçëm ose në thasë që kanë një ngjitës të veçantë mbi to dhe të vendosen në një pikë grumbullimi të caktuar në ditët e caktuara.

Mosndarja e plehrave tuaja – për shembull, hedhja e shisheve PET me kanaçe kallaji ose letra, ose mos nxjerrja e tyre në ditët e duhura – mund të rezultojë në gjoba të rënda, shuma e të cilave përcaktohet nga çdo komunë individuale.

Punonjësit e bashkisë kanë të drejtë të kalojnë nëpër thasë plehrash për të identifikuar shkelësit e mbeturinave – dhe ata e bëjnë.

Mos marrja e policës së sigurimit shëndetësor


Nëse vini nga një vend me një sistem shëndetësor të nacionalizuar (siç janë shumica e vendeve të BE-së), ju mund të rezistoni të paguani për politikën tuaj në Zvicër dhe të prisni që qeveria t’ju ofrojë një të tillë.

Por nuk funksionon kështu.

Ka dy rregulla që kanë të bëjnë me sigurimin shëndetësor: ai është i detyrueshëm për të gjithë banorët e përhershëm ligjor dhe kushdo që lëviz këtu duhet të marrë mbulim shëndetësor brenda tre muajve nga mbërritja e tij.

Marketing
Marketing