Institucionet e BE-së arritën të mërkurën një marrëveshje për të siguruar se ka një “pagë minimale të përshtatshme” në çdo vend anëtar dhe për të forcuar negociatat për pagat midis sindikatave dhe kompanive.

Marketing

Njëzet e një nga 27 vendet anëtare të BE-së kanë një pagë minimale që varionte më 1 janar 2022 nga 332 euro në muaj në Bullgari në 2257 euro në muaj në Luksemburg, shkruan Euronews.

Ndërkohë, nivelet e pagave në gjashtë shtetet e tjera anëtare – Austri, Qipro, Danimarkë, Finlandë, Itali dhe Suedi – përcaktohen përmes marrëveshjeve kolektive.

Sipas Direktivës së re të BE-së, paga minimale do të konsiderohet e mjaftueshme nëse siguron një standard të mirë jetese të cilin shtetet anëtare mund ta llogarisin duke krijuar një shportë mallrash dhe shërbimesh me çmime reale.

Përndryshe, ata mund të vendosin pagën minimale në 60% të pagës mesatare bruto ose 50% të pagës mesatare bruto.

Ligji i ri i BE-së, i cili ende ka nevojë për miratim zyrtar nga parlamenti dhe Këshilli i BE-së, do të detyrojë gjithashtu shtetet anëtare në të cilat më pak se 80% e fuqisë punëtore mbrohet nga një marrëveshje kolektive, të krijojnë një plan veprimi për të rritur këtë mbulim.

Më poshtë po zbërthejmë disa nga politikat individuale të shteteve anëtare.

Austria

Marrëveshjet kolektive të negociuara nga sindikatat dhe Dhoma e Tregtisë nënkuptojnë që shumica e punonjësve marrin një pagë minimale de-facto.

Marrëveshjet kolektive janë lidhur në baza sektoriale që do të thotë se jo të gjithë marrin të njëjtën pagë minimale, megjithëse qeveria federale dhe partnerët socialë ranë dakord në vitin 2017 që paga minimale bruto mujore nuk duhet të bjerë nën 1,500 euro për të gjithë sektorët.

Franca

Paga minimale në Francë aktualisht është vendosur në 10,85 € bruto në orë dhe 8,85 € neto dhe vlen për të gjithë sektorët.

Në bazë të 35 orëve të punës në javë, paga minimale mujore korrespondon me një shumë bruto prej 1,645,58 € dhe një shumë neto prej 1,302,64 €.

Kjo e çon pagën minimale vjetore në 19,747.00 € bruto dhe 15,631.75 € neto.

Italia

Pagat e punëtorëve në sektorin privat përcaktohen me marrëveshje kolektive ndërmjet sindikatave dhe kompanive. Një total prej 888 prej tyre janë të regjistruar në Këshillin Kombëtar të Ekonomisë dhe Punës – që vlerësohet të mbulojnë rreth 80% të të punësuarve – ku shumica arrijnë rreth 9 € bruto në orë.

Megjithatë, të paktën 11% e punonjësve që synohen të mbrohen nga një marrëveshje kolektive nuk marrin pagën minimale të përcaktuar nga marrëveshja.

Gjermania

Paga minimale në Gjermani u prezantua në vitin 2015. Atëherë ajo ishte 8,50 € në orë dhe që atëherë është rritur në mënyrë progresive për të arritur në 9,82 € në orë më 1 janar 2022. Tani është vendosur të rritet në 10,45 € në orë më 1 korrik 2022 dhe të rritet më tej në 12 € për orë më 1 tetor.

Kjo është për shkak të inflacionit rekord të parë në muajt e fundit në të gjithë eurozonën.

Portugalia

Paga minimale u prezantua për herë të parë në Portugali një muaj pas grushtit të shtetit të prillit 1974.

Midis 2015 dhe 2022, ai shkoi nga 505 € në 705 €, një rritje prej 39.6%. Qeveria aktuale socialiste është zotuar ta rrisë atë në 750 euro në vitin 2023.

Spanja

Më 9 shkurt, qeveria spanjolle ngriti pagën minimale mujore në 1000 euro.

Kjo rritje erdhi pas një marrëveshjeje me partnerët e qeverisë së koalicionit: partinë e majtë Unidas Podemos dhe dy nga organizatat kryesore të sindikatave të vendit, Comisiones Obreras (CC.OO.) dhe Unión General de Trabajadores (UGT).

Kjo mund të mos jetë rritja e fundit e pagës minimale. Objektivi i qeverisë është të vendosë pagën minimale në fund të legjislaturës, në vitin 2023, në nivelin 60% të pagës mesatare – rreth 1050 € gjithsej).

Sipas studimit të kryer nga byroja ekonomike e CC.OO, nga ky përmirësim do të përfitojnë afro dy milionë punëtorë. Në veçanti, përfituesit kryesorë janë të rinjtë dhe gratë.

Marketing