Shikuar për muaj, numri më i madh i divorceve shnëohet në muajin shkurt, gjithsej 122.

Marketing

Të dhëna të ngjashme përpunohen çdo muaj nga Agjencia e Statistikave të Kosovës.

Njëra nga pikat që ngjallë më së shumti interesim e ne disa raste edhe shqetësim, është numri i lartë i shkurorëzimeve.

Në tre muajt e parë të vitit, në “Statistikat e Lindjeve Vdekjeve Kurorëzimeve dhe Shkurorëzimeve” figurojnë 344 shkurorëzime.

Shikuar për muaj, numri më i madh i divorceve shënohet ne muajin shkurt, gjithsej 122. Ne janar figurojnë 119 shkurorëzime.

Kurse nga tre muajt, numri më i vogël është në shkurt, ku të raportuara janë 103.

Sipas sociologut Halim Emrullahu ka një arsye kryesore që numri i divorceve po rritet.

Emrullahu pohoi që disa nga arsyet pse ndodhin kaq shumë divorce janë edhe mos ndarja e përgjegjësive.

Nga te dhënat e raportit per muajin masrs, nga 103 shkurorëzimet, numri me i madh i tyre ishte ne Prizren, ku figurojnë 16 dhe ne Prishtine ku janë 11 te tilla. Ne anën tjetër, nga komunat me shumice shqiptare, Drenasi është i vetmi ku nuk është raportuar për asnjë shkurorëzim gjate marsit.

Marketing